Contributie
ABC zwemmen
3 periodes per lesjaar)
per
periode
€115,50
Zwemvaardigheid
(3 periodes per lesjaar)
per
periode
€68,25
Keuzepakketten
(3 periodes per lesjaar)
per
periode
€68,25
Waterpolo tot 11 jaar
((mini)pupillen)
per jaar €231,-
Waterpolo 11 t/m 18 jaar
(junioren)
per jaar €367,50
Waterpolo vanaf 19 jaar
(senioren)
per jaar €351,-
toeslag selectieteams per jaar €47,25
Wedstrijdzwemmen tot 11 jaar
((mini)pupillen)
per jaar €257,25
Wedstrijdzwemmen vanaf 11 jaar
(junioren en senioren)
per jaar €353,25
Techniekschool tot 11 jaar per jaar €257,25
Techniekschool vanaf 11 jaar per jaar €353,25
Trimzwemmen per jaar €223,50
Inschrijfgeld & administratiekosten éénmalig €15,00
Administratiekosten
(bij geen automatische incasso)
per
transactie
€5,25
U-pas korting t/m 16 jaar 100%
U-pas korting vanaf 17 jaar 50%

Bovenstaande tarieven zijn goedgekeurd per Algemene Ledenvergadering van 22 oktober 2019. Naast de goedkeuring van de contributies heeft de Algemene Ledenvergadering van 22 oktober 2019 besloten dat de contributies in drie termijnen geïncasseerd zullen worden. Voor het seizoen 2019/2020 zijn dit de volgende termijnen:
* Oktober 2019
* Januari 2020
* April 2020

 

 

NB.

Op de tweede activiteit (van een persoon) krijgt u 25% korting op het vastgestelde tarief, 75% van de contributie zal in rekening worden gebracht. De ‘duurste’ activiteit geldt als hoofdactiviteit, de korting wordt berekend over het laagste contributiebedrag.
Een derde en eventueel volgende activiteit wordt voor 100% in rekening gebracht.

Ten aanzien van de facturatie hebben wij geconstateerd dat er vragen komen vanuit de leden ten aanzien van de in rekening gebrachte bedragen. Op grond van de statutaire bepalingen gelden de volgende facturatie bedragen gedurende het jaar:

De overgang van onder de 11 jaar naar 11 jaar en ouder is gebaseerd op het jaar waarin uw kind 11 jaar wordt.

De eerste heflt van dat jaar geldt het jeugdtarief, daarna geldt het tarief van boven de 11 (zoals besloten op de ALV).

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Contributies worden vastgesteld in de ALV.

De contributie voor ABC en Zwemvaardigheid/Keuzepakketten wordt geheven per lesperiode.

Per 22 oktober 2019 wordt de jaarcontributie voor wedstrijdzwemmen, waterpolo en trimzwemmen in drie termijnen verdeeld en gespreid gedurende het seizoen geïnd.

Deze tarieven gelden per 22 oktober 2019.

ZPC Watervlo

Contributie

ABC-lessen, zwemvaardigheid, wedstrijdzwemmen, waterpolo, trimzemmen en nog veel meer!