Contributie

 

ABC zwemmen
(3 periodes per lesjaar)
periode 1/2/3 €138,00
Zwemvaardigheid
(3 periodes per lesjaar)
periode 1/2/3 €83,00
Keuzepakketten
(3 periodes per lesjaar)
periode 1/2/3 €83,00
Trotse vlootjes
(3 periodes per lesjaar)
periode 1/2/3 €50,00
Waterpolo tot 11 jaar
((mini)pupillen)
per jaar €261,00
Waterpolo 11 t/m 18 jaar
(junioren)
per jaar €412,65
Waterpolo vanaf 19 jaar
(senioren)
per jaar €412,65
toeslag selectieteams per jaar €72,25
toeslag jeugd 3x trainen per jaar €25,00
Trimzwemmen per jaar €250,95
Inschrijfgeld & administratiekosten éénmalig €15,00
Administratiekosten
(bij geen automatische incasso)
per
transactie
€5,25
U-pas korting t/m 16 jaar zie hier
U-pas korting vanaf 17 jaar zie hier

 

Bovenstaande tarieven zijn onder voorbehoud van goedkeuring op de Algemene Ledenvergadering van 12 oktober 2023. Naast de goedkeuring van de contributies heeft de Algemene Ledenvergadering van 22 oktober 2019 besloten dat de contributies in drie termijnen geïncasseerd zullen worden. Voor het seizoen 2023/2024 zijn dit de volgende termijnen:
* oktober 2023
* januari 2024
* april 2024

Contributie Wedstrijdzwemmen

Fundament 

jaarpremie 

2x zwemtraining

€280,35

Train Techniek 

2x zwemtraining en 1x landtraining (buiten)1

€393,00

3x zwemtraining en 1x landtraining (buiten)1

€423,00

1x extra landtraining (hele jaar binnen)1

€55,00

Recreatief 

2x zwemtraining en 1x landtraining (buiten) 1

€393,00

3x zwemtraining en 1x landtraining (buiten) 1

€423,00

Competitief 2 

3-4x zwemtraining, 1x landtraining (buiten)1 en
1-2x landtraining (binnen)

€468,25

Competitief 1 

Minimaal 5x zwemtraining, 1x landtraining (buiten)1 en
2-3x landtraining binnen

 €534,45


[1] Landtraining (buiten) vindt plaats in de maanden maart t/m oktober. Deelname is vrijwillig.

NB.

Op de tweede activiteit (van een persoon) krijgt u 25% korting op het vastgestelde tarief, 75% van de contributie zal in rekening worden gebracht. De ‘duurste’ activiteit geldt als hoofdactiviteit, de korting wordt berekend over het laagste contributiebedrag.
Een derde en eventueel volgende activiteit wordt voor 100% in rekening gebracht.

Ten aanzien van de facturatie hebben wij geconstateerd dat er vragen komen vanuit de leden ten aanzien van de in rekening gebrachte bedragen. Op grond van de statutaire bepalingen gelden de volgende facturatie bedragen gedurende het jaar:

De overgang van onder de 11 jaar naar 11 jaar en ouder is gebaseerd op het jaar waarin uw kind 11 jaar wordt.

De eerste helft van dat jaar geldt het jeugdtarief, daarna geldt het tarief van boven de 11 (zoals besloten op de ALV).

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Contributies worden vastgesteld in de ALV.

De contributie voor ABC en Zwemvaardigheid/Keuzepakketten wordt geheven per lesperiode.

De jaarcontributie voor wedstrijdzwemmen, waterpolo en trimzwemmen wordt in drie termijnen verdeeld en gespreid gedurende het seizoen geïnd.

Deze tarieven gelden per augustus 2023.

ZPC Watervlo

Contributie

ABC-lessen, zwemvaardigheid, wedstrijdzwemmen, waterpolo, trimzemmen en nog veel meer!