U-Pas partner

Bij ZPC Watervlo kan u gebruik maken van uw persoonsgebonden U-pas. De U-pas is geldig voor alle activiteiten, die wij als ZPC Watervlo aanbieden. Om in aanmerking te komen dient u bij inschrijving of indien later verkregen, een kopie van beide zijde van de U-pas per e-mail te versturen aan ledenadministratie@zpcwatervlo.nl.

ZPC Watervlo kan dan van het beschikbare tegoed op de pas, het verschuldigde bedrag innen. Indien het tegoed op de pas niet meer toereikend is, krijgt u bericht van ons en zal u zelf het ontstane tekort aan moeten vullen.

Als u in aanmerking voor de U-pas blijft, krijgt u elk jaar omstreeks 1 juli een nieuwe U-pas. Wilt u het gebruik bij ons voortzetten, moet u de ledenadministratie opnieuw een kopie van beide zijde van uw pas aanleveren.

 
ZPC Watervlo

U-Pas

ABC-lessen, zwemvaardigheid,
wedstrijdzwemmen, waterpolo,
trimzemmen en nog veel meer!