U-Pas partner

Bij ZPC Watervlo kan u gebruik maken van uw persoonsgebonden U-pas. De U-pas is geldig voor alle activiteiten, die wij als ZPC Watervlo aanbieden. Om in aanmerking te komen dient u bij inschrijving of indien later verkregen, een kopie van beide zijde van de U-pas per e-mail te versturen aan ledenadministratie@zpcwatervlo.nl.

ZPC Watervlo kan dan van het beschikbare tegoed op de pas, het verschuldigde bedrag innen. Dit is de contributie zoals hier vermeld. Indien het tegoed op de pas niet meer toereikend is, krijgt u bericht van ons en zal u zelf het ontstane tekort aan moeten vullen.

Als u in aanmerking voor de U-pas blijft, krijgt u elk jaar omstreeks 1 juli een nieuwe U-pas. Wilt u het gebruik bij ons voortzetten, moet u de ledenadministratie opnieuw een kopie van beide zijde van uw pas aanleveren.

 
ZPC Watervlo

U-Pas

ABC-lessen, zwemvaardigheid,
wedstrijdzwemmen, waterpolo,
trimzemmen en nog veel meer!