Beëindigen lidmaatschap

Afmeldingen of beëindiging van inschrijving of lidmaatschap geldt uitsluitend en alleen als dit rechtstreeks aan de ledenadministratie gemeld wordt.

Ook mutaties in persoonsgegevens en wijzigingen in de activiteiten van u en/of uw kind gelden alleen als dit rechtstreeks aan de ledenadministratie gemeld wordt.

Dit kunt u aangeven door e-mail te versturen aan ledenadministratie@zpcwatervlo.nl

Beëindiging van het lidmaatschap is aan een aantal voorwaarden gebonden:

Bij diploma ABC & Zwemvaardigheid

Opzeggen lidmaatschap is mogelijk tot aan de datum van afzwemmen en/of behalen van diploma en wordt bij geen schriftelijke melding stilzwijgend verlengd.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een periode eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele periode tot het volgende afzwemmoment verschuldigd.

 

Bij Waterpolo, Wedstrijdzwemmen of Trimzwemmen

Het lidmaatschap is voor een geheel (wedstrijd)seizoen.

Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 31 mei van het lopende jaar gedaan te worden.

Na 1 juni volgt een automatische verlenging voor het volgende (wedstrijd)seizoen.

Een transfer van waterpololeden naar andere vereniging voor het komende seizoen kan alleen in de periode van 1 april tot 31 mei gemeld worden en plaatsvinden.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een contributiejaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
Tussentijdse beëindiging met restitutie van verschuldigde inschrijfgeld en/of contributie is niet toegestaan.

U krijgt een bevestiging van de ledenadministratie van uitschrijving, als aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

ZPC Watervlo

Opzeggen

ABC-lessen, zwemvaardigheid,
wedstrijdzwemmen, waterpolo,
trimzemmen en nog veel meer!