Vertrouwenspunt

Artikel 9 Huishoudelijk reglement ZPC Watervlo (oktober 2017), Vertrouwenspersoon en klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie

  • Om redenen van continuïteit en kwaliteit is gekozen voor het gebruikmaken van de diensten van de KNZB op dit gebied (situatie januari 2013).
  • De KNZB en het NOC/NSF bieden ondersteuning in de vorm van vertrouwenscontactpersonen met wie u contact op kunt nemen bij vragen of klachten over seksuele intimidatie.
    • Telefoon: 0900-202 55 90
    • E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl
  • Leden die zijn geconfronteerd met seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie naar ras, geslacht of geaardheid biedt het bestuur de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
 
  • Een klacht wordt bij voorkeur in overleg met een vertrouwenspersoon opgesteld en ingediend.
  • Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
  • Er zijn vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Zij zijn er voor mensen die daadwerkelijk van seksuele intimidatie worden beschuldigd. Maar bij hen kunnen ook mensen terecht die zich afvragen of ze misschien de grens van het toelaatbare overschrijden. Iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek over dit onderwerp, of ondersteuning wil bij de behandeling van een klacht die tegen hem/haar is ingediend, kan gratis een beroep op hen doen.
Zwem en Polo Club

ZPC Watervlo

ABC-lessen, zwemvaardigheid, wedstrijdzwemmen, waterpolo, trimzemmen en nog veel meer!