Vacature Coördinator Zelfbeheer

Sinds kort heeft ZPC Watervlo de mogelijkheid om ook op zondagmiddag vanaf 16.00 uur tot 19.00 / 21.00 uur gebruik te maken van het wedstrijdbad in Fletiomare.

Dit zou kunnen betekenen dat thuis wedstrijden die nu in de Kwakel plaatsvinden, voortaan in ons thuisbad Feltiomare gehouden kunnen worden.
Daarnaast geeft het ons extra trainingsmogelijkheden of kunnen er trainingen die door de week in de Kwakel plaatsvinden, verschoven worden naar Fletiomare op zondag middag. Daarmee zou de zondagmiddag een heel gezellige Club dag kunnen worden.

We kunnen dit krijgen, maar niet voor niets: de voorwaarde die de gemeente hier voor stelt, is dat het onder Zelfbeheer gaat. En daarvoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Dit kan natuurlijk afgewisseld worden of in delen van de zondag.
Maar zonder vrijwilligers kunnen wij geen gebruik maken van deze geweldige optie.

Vacature Coördinator Zelfbeheer

Met betrekking tot Zelfbeheer dienen we aan het volgende te voldoen:

  • Per zondag zijn er altijd 2 vrijwilligers aanwezig met een EHBO en BHV bevoegdheid die bekend zijn in de accommodatie en deelgenomen hebben aan de verplichte ontruimingsoefeningen van het pand.
  • Deze bevoegdheid kan worden gespreid over 2 personen waarbij er één een EBHO bevoegdheid heeft en de tweede de BHV-bevoegdheid heeft. Dit kan ook in combinatie met een Toezichthouder.
  • De waterkwaliteit dient gemonitord te worden (scherm in EHBO/badmeesterspost).
  • Daarnaast wil de gemeente dat er een “pandverantwoordelijke” aangewezen wordt die zorgdraagt voor het afsluiten van het zwembad, invullen van het verenigingslogboek en zorg draagt voor het schoonmaken van verkeersruimte (ruimte voor de verenigingsruimte; trap; hal) wedstrijdzaal; de doucheruimte en toiletten; de 4 ( of aantal) gebruikte kleedkamers, de gang weerszijde en de tribune en de toiletten boven. Het bestuur is nog in overleg of de schoonmaak werkzaamheden gedaan zouden kunnen worden door het schoonmaak bedrijf van Fletiomare
  • De taken van een pandverantwoordelijke kunnen ook opgesplitst worden of samen gedaan. Uiteraard wordt door Fletiomare een “inwerksessie” georganiseerd en op de 1e dag wordt er een achtervang geregeld die meeloopt met de verrichtte taken.