Update Gevolgen Coronavirus voor ZPC Watervlo

Naar aanleiding van het besluit van de regering om sportclubs te sluiten tot in ieder geval 6 april, zal ook ZPC Watervlo al haar activiteiten opschorten tot deze datum. Mocht er tussentijds nieuwe informatie beschikbaar komen dan zullen wij jullie daar over informeren

Wij wensen alle leden veel sterkte in deze onzekere tijden