Uitnodiging Ledenvergadering

Beste leden, ouders en verzorgers,

Het bestuur van ZPC Watervlo nodigt u uit voor een extra ledenvergadering op: Donderdag 31 mei 2018 Aanvang 20.00 uur, Clubhuis

De vergadering heeft de volgende agenda:
1. Opening
2. Bestuurlijk rooster van bezetting Dagelijks Bestuur (DB)
a. Aftreden ad interim voorzitter Eelco Barendregt
b. Aantreden René Makking als voorzitter
3. Afsluiting en borrel

Met vriendelijke groet.
Bestuur en Commissies ZPC Watervlo