Kom ook naar de Algemene Leden Vergadering

Dinsdag 30 oktober 20.00 uur is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het verenigingsbestuur roept iedereen, zowel senioren als de ouders van alle jeugdleden, op naar de ALV te komen. Bij de ALV willen wij voorstellen om met elkaar de vereniging opnieuw te verenigen.
Als ZPC Watervlo willen wij een vereniging zijn waar plaats is voor een zwem- en een waterpolo-afdeling, die samen optrekt en elkaar waar mogelijk versterkt. Wij hopen dat u allemaal komt en dit voorstel ondersteunt.