Gevolgen Coronavirus voor ZPC Watervlo

Vandaag donderdag 12 maart¬†heeft het kabinet besloten om alle sportactiviteiten tot¬†en met¬†31 maart¬†2020 af te gelasten.¬†Ook het NOC*NSF heeft hier duidelijke richtlijnen over gegeven.¬†Als bestuur van ZPC Watervlo kiezen wij ervoor de¬†richtlijn¬†van het NOC*NSF aan te houden. Zij staan in contact met het RIVM en de veiligheidsregio’s.¬†Naar aanleiding hiervan¬†heeft het¬†bestuur van ZPC Watervlo¬†besloten¬†geen risico met haar leden te nemen en¬†kiest er¬†derhalve¬†voor¬†alle¬†activiteiten¬†stil te leggen.¬†Dit betekent:¬†
 
Zwemlessen: 
het afzwemmen op 27 en 28 maart 2020 vervalt. Het bestuur beraadt zich op een nieuwe datum en communiceert dit te zijner tijd.  
alle zwemlessen vervallen tot nader order. 
 
Waterpolo en wedstrijdzwemmen: 
alle wedstrijden tot en met 31 maart 2020 zijn door de KNZB geschorst. 
alle trainingen vervallen tot nader order. 
 
Trimzwemmen: 
alle trainingen vervallen tot nader order. 
 
Jubileum: 
de jubileum activiteiten zijn oorspronkelijk gepland van 23 april tot en met 26 april 2020 en worden opgeschort tot een nader te bepalen datum. 
de programmering blijft in stand op de donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Het bestuur beraad zich op een nieuwe datum en communiceert dit te zijner tijd.  
reeds gekochte kaartjes blijven geldig. 
 
Watervlo activiteiten: 
de Watervlo activiteiten, zoals bowlen en de pubquiz gaan niet door.  
het WAC beraadt zich in overleg met het bestuur over nieuwe data. 
 
Wij realiseren ons dat deze maatregelen consequenties hebben die wij op dit moment nog niet kunnen overzien. Derhalve kan het bestuur nog geen uitspraken doen over toekomstige te nemen maatregelen. Mochten er wijzigingen in de situatie optreden die gevolgen hebben, dan zal dit door het bestuur aan u worden gecommuniceerd.