Algemene Ledenvergadering oktober 2019

Op dinsdagavond 22 oktober 2019 organiseert het bestuur van ZPC Watervlo een Algemene Ledenvergadering. De vergadering heeft de volgende agenda:

 • Opening 
 • Ingekomen stukken
 • Verslag vergadering Oktober 2018
 • Jaarverslagen
 • Financieel verslag
 • Vrijwilligers trofee
 • Pauze (30 minuten)
 • Begroting en Contributie
 • Vrijwilligersbeleid
 • Rooster van bezetting & Vacatures
 • Rondvraag
 • Afsluiting en Borrel

De vergadering vindt plaats in het clubhuis en begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. Alle relevante stukken die besproken worden, zijn terug te vinden op de website.