Aanmelden als vrijwilliger
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Geslacht*
Geboortedatum*
Straatnaam
Huisnummer*
Postcode*
Plaats*
E-mail*
Telefoonnummer*
Functie*
Aanmelden
Zwem en Polo Club

ZPC Watervlo

ABC-lessen, zwemvaardigheid, wedstrijdzwemmen, waterpolo, trimzemmen en nog veel meer!

Dank voor het aanmelden als vrijwilliger. Wij nemen binnenkort contact op voor een intakegesprek.
Of het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) nodig is, staat vermeld in het huishoudelijk reglement, artikel 10 VOG.
En uiteraard komt dat ook ter sprake tijdens het intake gesprek.