Contributie per 1 juli 2017
ABC zwemmen (3 periodes per lesjaar) per periode € 105,00
Zwemvaardigheid (2 periodes per lesjaar) per periode € 92,50
Keuzepakketten (3 periodes per lesjaar) per periode € 61,50
(bij korte lesperiode ivm aansluiting
van diploma C op lopende ZV periode of van ZV 3 op keuzepakket geldt aangepast tarief, zodat totale kosten van de lessen per lesjaar € 185,00 bedragen).
Waterpolo tot 11 jaar per jaar € 210,00
Waterpolo 11 jaar en ouder per jaar € 336,50
toeslag selectieteams per jaar € 31,00
Wedstrijdzwemmen tot 11 jaar per jaar € 210,00
Wedstrijdzemmen 11 jaar en ouder per jaar € 336,50
Trimzwemmen per jaar € 210,00
Inschrijfgeld & administratiekosten éénmalig € 15,00
U-pas korting t/m 16 jaar 100%
U-pas korting vanaf 17 jaar 50%
NB.

Op de tweede activiteit (van een persoon) krijgt u 25% korting op het vastgestelde tarief, 75% van de contributie zal in rekening worden gebracht. De ‘duurste’ activiteit geldt als hoofdactiviteit, de korting wordt berekend over het laagste contributiebedrag.
Een derde en eventueel volgende activiteit wordt voor 100% in rekening gebracht.

Ten aanzien van de facturatie hebben wij geconstateerd dat er vragen komen vanuit de leden ten aanzien van de in rekening gebrachte bedragen. Op grond van de statutaire bepalingen gelden de volgende facturatie bedragen gedurende het jaar:

De overgang van onder de 11 jaar naar 11 jaar en ouder is gebaseerd op het jaar waarin uw kind 11 jaar wordt.

De eerste heflt van dat jaar geldt het jeugdtarief, daarna geldt het tarief van boven de 11 (zoals besloten op de ALV).

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Contributies worden vastgesteld in de ALV.

Deze tarieven gelden per 1 juli 2017.

* Indien er geen automatische incasso plaats kan vinden, wordt voor elke factuur € 3,50 incasso & administratiekosten in rekening gebracht.

ZPC Watervlo

Contributie

ABC-lessen, zwemvaardigheid, wedstrijdzwemmen, waterpolo, trimzemmen en nog veel meer!