Over Ons Nieuws

Overdracht voorzitterschap Notulen ALV 23 maart 2017

Hallo,

Tijdens ons vorige ALV (23 maart 2017) is naast ons nieuwste erelid ook een nieuwe intrim voorzitter aangesteld.

Daarnaast is er uiteraard genotuleerd, hieronder vind je de voorlopige notulen van deze ALV.

Klik hier om de notulen te bekijken

Groetjes!

Uitnodiging ALV 23 maart 2017 om 20:00

 ^ klik op de titel om gehele bericht met ALV documenten te zien.

Beste leden, ouders en verzorgers,

 

Het bestuur van ZPC Watervlo nodigt u uit voor een leden vergadering op:
Donderdag 23 maart 2017, Aanvang 20.00 uur, Clubhuis

 

De vergadering heeft de volgende agenda: 

 

Agenda ALV
1. Opening
2. Mededelingen / Ingekomen stukken
a. Voorstel lid van verdienste Gerda Steenbeek
3. Goedkeuring Jaarverslagen / vragen
4. Goedkeuring notulen extra ledenvergadering 2016
5. Financieel - terugblik
   - Verslag kascommissie en wijziging
6. Decharge bestuur 2016
7. Bestuurlijk rooster van bezetting DB
   - Aftreden Sjoerd
   - Aantreden Eelco als interim voorzitter


---------------------------- Korte pauze ------------------------------------


8. Boekjaar juli 2017
   - Voorstel volgende ALV in oktober / november
9. Financieel -vooruitblik:
   - Contributie voorstel
   - Begroting tot juli 2017
10. Huishoudelijk reglement aanpassingen
11. Rondvraag
12. Afsluiting


--------------------------- ALV Borrel --------------------------------------

 

Gaarne stellen wij u in de gelegenheid om tijdig voorafgaand aan de vergadering uw vragen aan het bestuur kenbaar te maken door een email te sturen naar info@zpcwatervlo.nl.
Vragen zullen in basis behandeld worden bij de ingekomen stukken. Echter vragen die slechts op één of enkele personen betrekking hebben, zullen na afloop bij de borrel beantwoord kunnen worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur en Commissies ZPC Watervlo

Uitnodiging Extra ALV 3 mei 2016

U bent van harte welkom voor de Extra Algemene Ledenvergadering op 3 mei a.s. vanaf 20.00 uur in het Clubhuis. Onderwerp van deze vergadering: goedkeuren van de jaarstukken, benoemen kascommissie en notulen ALV 15 maart.

Hieronder vind u de officiele uitnodiging welke tevens hier te downloaden is: Uitnodiging.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 15 maart 2016

Dinsdag 15 maart vanaf 20.00 uur zijn alle leden van harte welkom op de ALV in het Clubhuis.

Vacature PR & Communicatie

Heb jij een vlotte pen en draag je graag bij aan het beeld dat mensen hebben van ZPC Watervlo? Kom dan in actie als bestuurslid PR & Communicatie van onze mooie vereniging.

Voorzitter WAC gezocht

In 4 jaar tijd is met heel veel plezier en passie de WAC opgezet. Toon van Straaten vervulde met veel enthousiasme de taak van voorzitter van de WAC. 

Een vervelende fout in de contributie leeftijdsgrens vermeld op website

Tijdens de incasso voor de 2e helft van dit jaar is een vervelende fout in de gehanteerde leeftijdsgrens geconstateerd. ZPC Watervlo heeft ten alle tijden de jeugdtarieven tot 11 jaar en volledige tarieven vanaf 11 jaar gehanteerd. 

Bondscoach Nederlandse Waterpolo heren gasttrainer bij ZPC Watervlo

Ter inspiratie van de spelers wordt zo nu en dan een gasttrainer uitgenodigd bij de trainingen van jeugd onder de 13 van ZPC Watervlo. Afgelopen vrijdagavond was er een heel bijzondere gasttrainer namelijk Robin van Galen, Bondscoach van de Nederlandse waterpolo heren!

24-06-2014 | OO_NIEUWS | 78
SPONSORS
Intersport Vleuten