Notulen ALV 21 oktober 2017

Hallo,

 

Tijdens de vorige ALV is er weer genotuleerd, ook is de vorige notule definitief gemaakt en een contributie inningsvoorstel voorgelegd.

 

Deze kun je hieronder downloaden:

Notulen ALV 21 oktober 2017 (voorlopige versie)

Notulen ALV 23 maart 2017 (definitieve versie)

Contributie-inningsvoorstel

 

Groetjes!
21-11-2017 | OO_NIEUWS | 269
SPONSORS
Intersport Vleuten