Uitnodiging ALV 31 oktober 2017

^ klik op de titel om het artikel te openen 

 

Beste leden, ouders en verzorgers,

Het bestuur van ZPC Watervlo nodigt u uit voor een ledenvergadering op:

Dinsdag 31 oktober 2017

Aanvang 20.00 uur, Clubhuis

De vergadering heeft de volgende agenda:

1. Opening

2. Mededelingen / ingekomen stukken

3. Rooster aftreden

4. Goedkeuring notulen ledenvergadering maart 2017

5. Financieel:

Verslag Kascommissie januari–juni 2017

Begroting 2017-2018

Contributie voorstel

6. Sponsoring

7. Doelen commissies seizoen 2017-2018

8. Wijzigingsvoorstel Huishoudelijk Reglement

9. Rondvraag

10. Afsluiting en borrel

U kunt alle relevante stukken vinden op onze website: www.zpcwatervlo.nl

Gaarne stellen wij u in de gelegenheid voorafgaand aan de vergadering uw vragen aan het bestuur kenbaar te maken door een email te sturen naar info@zpcwatervlo.nl.

Het is namelijk gebleken dat beantwoording van vragen die specifiek belangrijk zijn voor een of enkele leden erg veel tijd kost op de ledenvergadering. Agendapunten die op verenigingsniveau belangrijk zijn, komen daardoor soms onvoldoende aan de orde.

Met vriendelijke groet.

Bestuur en Commissies ZPC Watervlo

 

Klik hier om de ALV Stukken te downloaden

 

 


16-10-2017 | OO_NIEUWS | 266
SPONSORS
Intersport Vleuten