Uitnodiging ALV 23 maart 2017 om 20:00

 ^ klik op de titel om gehele bericht met ALV documenten te zien.

Beste leden, ouders en verzorgers,

 

Het bestuur van ZPC Watervlo nodigt u uit voor een leden vergadering op:
Donderdag 23 maart 2017, Aanvang 20.00 uur, Clubhuis

 

De vergadering heeft de volgende agenda: 

 

Agenda ALV
1. Opening
2. Mededelingen / Ingekomen stukken
a. Voorstel lid van verdienste Gerda Steenbeek
3. Goedkeuring Jaarverslagen / vragen
4. Goedkeuring notulen extra ledenvergadering 2016
5. Financieel - terugblik
   - Verslag kascommissie en wijziging
6. Decharge bestuur 2016
7. Bestuurlijk rooster van bezetting DB
   - Aftreden Sjoerd
   - Aantreden Eelco als interim voorzitter


---------------------------- Korte pauze ------------------------------------


8. Boekjaar juli 2017
   - Voorstel volgende ALV in oktober / november
9. Financieel -vooruitblik:
   - Contributie voorstel
   - Begroting tot juli 2017
10. Huishoudelijk reglement aanpassingen
11. Rondvraag
12. Afsluiting


--------------------------- ALV Borrel --------------------------------------

 

Gaarne stellen wij u in de gelegenheid om tijdig voorafgaand aan de vergadering uw vragen aan het bestuur kenbaar te maken door een email te sturen naar info@zpcwatervlo.nl.
Vragen zullen in basis behandeld worden bij de ingekomen stukken. Echter vragen die slechts op één of enkele personen betrekking hebben, zullen na afloop bij de borrel beantwoord kunnen worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur en Commissies ZPC Watervlo
09-03-2017 | OO_NIEUWS | 240
SPONSORS
Intersport Vleuten